top of page

Nätverk

Enertek installerar, driftsätter och underhåller företags trådbundna nätverk och Wi-Fi, stora som små, med skräddarsydd service och support.

Allt från nätverk för hela lagersystem där handdatorer och nätverksskrivare samt lagersystem ska prata med varandra i realtid och utan avbrott, till små kontorsnätverk med en accesspunkt.

bottom of page