top of page

Förbrukningsmaterial och mjukvara

Enertek levererar en helhetslösning med både kanaler för hårdvara och förbrukningsvaror så som etiketter, toner och mycket mer.

På så sätt vet vi att kunden får rätt tillbehör för hårdvaran och inga problem vid garantiärenden.

Vi ser till att hålla kostnaderna nere på både hårdvara och förbrukningsmaterial och för vissa företag håller vi även extra lager baserat på årsomsättning, så vi säkerställer leveranser i tid. Detta har varit särskilt viktigt i dessa tider då komponent- och råvarubrist är ett stort problem.

Vi installerar, driftsätter och supporterar hårdvara så som skrivare, övervakningskameror, handdatorer, servrar och mycket mer. Vi utbildar även personal vid behov.

bottom of page